La meitat de casos de diabetics pot no saber que pateix la malaltia.
General   Fundación para la Diabetes