El Dia Mundial de la Diabetis es reivindica més suport econòmic.
General   Fundación para la Diabetes