El diagnòstic precoç de la diabetis obre les portes per tractar-la amb cèI-Iules mare
General   Fundación para la Diabetes