Els antihípertensius redueixen el risc d´insuficiéncia renal en diabétics.
General   Fundación para la Diabetes